هاست لینوکس

هاست لینوکس 100 مگابایت ویژه

1,000 تومان
سالانه
مقدار فضا 100 مگابایت
10% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

تعداد ادون دامین نامحدود
100% Complete

بقیه امکانات نامحدود
100% Complete

هارد SSD
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

نصب مدیریت محتوا رایگان
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

قرار دادن بنر نیک هاست در سایت الزامی میباشد - //nik-host.com/announcements.php?id=15" title="دانلود بنر نیک هاست">مشاهده قوانین
100% Complete


هاست لینوکس 100 مگابایت ویژه

هاست لینوکس 100 مگابایت

2,000 تومان
سالانه
مقدار فضا 100 مگابایت
10% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

تعداد ادون دامین نامحدود
100% Complete

بقیه امکانات نامحدود
100% Complete

هارد SSD
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

نصب مدیریت محتوا رایگان
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


هاست لینوکس 100 مگابایت

هاست لینوکس 300 مگابایت

6,000 تومان
سالانه
مقدار فضا 300 مگابایت
30% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

تعداد ادون دامین نامحدود
100% Complete

بقیه امکانات نامحدود
100% Complete

هارد SSD
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

نصب مدیریت محتوا رایگان
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


هاست لینوکس 300 مگابایت

هاست لینوکس 500 مگابایت

10,000 تومان
سالانه
مقدار فضا 500 مگابایت
50% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

تعداد ادون دامین نامحدود
100% Complete

بقیه امکانات نامحدود
100% Complete

هارد SSD
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

نصب مدیریت محتوا رایگان
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


هاست لینوکس 500 مگابایت

هاست لینوکس 1 گیگ

2,000 تومان
ماهانه
مقدار فضا 1 گیگ
0% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

تعداد ادون دامین نامحدود
100% Complete

بقیه امکانات نامحدود
100% Complete

هارد SSD
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

نصب مدیریت محتوا رایگان
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


هاست لینوکس 1 گیگ

هاست لینوکس 2 گیگ

2,000 تومان
ماهانه
مقدار فضا 2 گیگ
0% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

تعداد ادون دامین نامحدود
100% Complete

بقیه امکانات نامحدود
100% Complete

هارد SSD
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

نصب مدیریت محتوا رایگان
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


هاست لینوکس 2 گیگ

هاست لینوکس 5 گیگ

3,000 تومان
ماهانه
مقدار فضا 5 گیگ
0% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

تعداد ادون دامین نامحدود
100% Complete

بقیه امکانات نامحدود
100% Complete

هارد SSD
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

نصب مدیریت محتوا رایگان
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


هاست لینوکس 5 گیگ

هاست لینوکس 10 گیگ

3,000 تومان
ماهانه
مقدار فضا 10 گیگ
1% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

تعداد ادون دامین نامحدود
100% Complete

بقیه امکانات نامحدود
100% Complete

هارد SSD
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

نصب مدیریت محتوا رایگان
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


هاست لینوکس 10 گیگ

هاست لینوکس 20 گیگ

4,000 تومان
ماهانه
مقدار فضا 20 گیگ
2% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

تعداد ادون دامین نامحدود
100% Complete

بقیه امکانات نامحدود
100% Complete

هارد SSD
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

نصب مدیریت محتوا رایگان
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


هاست لینوکس 20 گیگ

هاست لینوکس نامحدود

5,000 تومان
ماهانه
مقدار فضا نامحدود
100% Complete

ترافیک ماهیانه نامحدود
100% Complete

تعداد ادون دامین نامحدود
100% Complete

بقیه امکانات نامحدود
100% Complete

هارد SSD
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete

نصب مدیریت محتوا رایگان
100% Complete

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
100% Complete

وب سرور LiteSpeed
100% Complete

تحويل پس از پرداخت آنلاين
100% Complete


هاست لینوکس نامحدود