مرکز آموزش

سایر قوانین خاص
خریدار موظف است سرویسهایی که نزد نیک هاست تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده و در صورت عدم اعمال مراتب تمدید توسط نیک هاست حداکثر 2 روز تقویمی پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول و یا واحد شکایات ارسال نماید.
توافقات خاص تنها به صورت کتبی و یا مهر و امضاﺀ مجاز
نیک هاست معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است.
خریدار موظف است تحویل ، تطابق و اجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید.
نیک هاست هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت.
مسئولیت اطلاع از زمان انقضا سرویس و کنترل آنها بر عهده خریدار می باشد. لیکن
نیک هاست انقضاء سرویسهای خریدار را از 1 ماه قبل از طریق پست الکترونیک به وی یادآوری می نماید و عدم دسترسی خریدار به پست الکترونیکی خود ، مسئولیتی را برای نیک هاست ایجاد نخواهد کرد.
وضعیت اعتبار ، فهرست سرویسها و پرداختهای خریدار در اکانت وی در پرتال کاربران قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید.
مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات شرکت ، بررسی جرائم و اعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.
امکان دریافت هرگونه سرویس هدیه پیش بینی شده در برخی از بسته های میزبانی تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن به حساب کاربری خریدار واریز نمی شود.

تهیه بک اپ به عده مشتری میباشد و نیک هاست مسئولیتی در قبال بک اپ ندارد.آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
خسارت و رفع مسئولیت (مشاهدات: 1387)
تغییرات فنی (مشاهدات: 1451)
قوانین خاص میزبانی (مشاهدات: 1349)
مسئولیت خریدار (مشاهدات: 1432)
قوانین خاص دامنه (مشاهدات: 1493)