مرکز آموزش

شرایط و قوانین مالی  پرینت این مقاله

نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.
خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی و یا در وجه حسابهای اعلام شده در پرتال کاربران بپردازد. در شرایطی که نیک هاست در راستای مساعدت با خریدار اقدام به پذیرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وی نماید ، با عدم وصول وجه چک ، خریدار موظف است در روز سررسید فورا اقدام به واریز وجه به حسابهای اعلام شده نماید و لاشه چک خود را دریافت نماید. در غیر این صورت هزینه تاخیر در وصول اسناد ، پیگیری های حقوقی ، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز بر عهده خریدار خواهد بود. ضمنا در اینگونه موارد نیک هاست
حق دارد ضمن تعلیق سرویس ، فاکتور خریداری که قسمتی از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده و خسارات وارده بر نیک هاست و هزینه سرویس را از آن کسر نماید.
به دلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری ، فیش بانکی و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب ، تنها تا 6 ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.
نیک هاست حق تامین و وصول کلیه مطالبات و جرائم ، سود تاخیر در پرداخت و سایر هزینه های خود از محل قطع موقت و یا دائم کلیه سرویسها و اعتبارات خریدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتیکه خریدار فورا به اخطار اعلام شده از سوی نیک هاست توجه ننماید حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید. لازم به ذکر است مدت قطعی سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات نیک هاست به مدت سرویس دهی افزوده نخواهد شد و کلیه مسئولیتهای ناشی از این نوع قطع سرویس برعهده خریدار میباشد.
در صورتیکه
نیک هاست تشخیص دهد هر یک از سرویسها و یا کالای خریداری شده یک خریدار درزمان تحویل ، با حجم بیشتر و یا با امکانات بهتر و یا زمان طولانی تر و یا هر مورد هزینه بر بالاتری از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وی قرار گرفته و یا به هر دلیل خریدار به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و منابع بیشتر و یا زمان طولانی تر دست پیدا کرده است ، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه ای آنرا از خریدار دریافت نماید. پرداخت این هزینه برای خریدار اجباری می باشد و شرکت حق استیفا طلب خود را از نحوه دریافت بدهی های خریدار خواهد داشت.
نیک هاست برای گسترش خدمات و افزایش سرویس دهی به خریداران خود در بازه های مختلف زمانی اقدام به انتشار و توزیع کوپنهای خرید می نماید. لازم به ذکر است که نیک هاست در پذیرش و یا عدم پذیرش این کوپنها دربازه های تخفیف و ایام خاص مختار می باشد.
برای خرید یک سرویس میزبانی و یا یک بسته نرم افزاری امکان پذیرش بیش از یک کوپن وجود ندارد.
هیچ یک از کمک هزینه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبدیل به ارزش ریالی و کسر از فاکتور نمی باشد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

در همین زمینه

حداکثر زمان تحویل
حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای نیک هاست که با عنایت به شرایط عمومی کشور و با فرض بدترین حالات...
تغییرات تعرفه
در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس ، خریدار در صورت تمایل به ارتقا در سرویس فعلی خود...
پذیرش قوانین
با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت نیک هاست  خریدار قوانین نیک هاست را پذیرفته و نیازی...
امنیت و محرمانگی
- به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست ، دورنگار و...
قوانین خاص دامنه
تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه...