مرکز آموزش

پذیرش قوانین
با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت نیک هاست  خریدار قوانین نیک هاست را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
مسئولیت خریدار (مشاهدات: 795)
خسارت و رفع مسئولیت (مشاهدات: 802)
سایر قوانین خاص (مشاهدات: 846)
بازگشت پول (مشاهدات: 915)
امنیت و محرمانگی (مشاهدات: 1051)