مرکز آموزش

آموزش Basic cPanel/WHM Setup  پرینت این مقاله

شما در این گزینه می توانید تنضیمات گزینه های اصلی  Capnel و WHM را انجام دهید.
حالا به توضیح گزینه های مهم این صفحه می پردازیم :
1. Main Shared Virtual Host IP : این گزینه برای IP اشتراکی اصلی است که تمام Acount ها این IP به آنها اختصاص داده می شود.
2. Server Contact E-Mail Address : شما در این گزینه می توانید ایمیل پشتیبانی سرور را بنویسید که اگر مشکلی در سرور شما پیش بیاید بطور خودکار سرور به شما ایمیل می فرستد.
3. Server Contact Pager Address : در این گزینه شما می توانید شماره موبایل یا شماره پیجر خود را وارد کننید تا سرور در صورت بروز مشکل ، روی موبایل یا پیجر شما پیغام بفرستد.
نکته : شما در این گزینه هم می توانید ایمیل خود را وارد کنید.
4. Default cPanel Theme : شما در این گزینه می توانید نام محیط گرافیکی پیش فرضی Cpanel ها را وارد کنید.
5. Main Ethernet Device : شما می توانید کارت شبکه پیش فرض خود را مشخص کنید.
6. Default Home Directory : نام پارتیشن پیش فرضی که می خواهید Account ها در آنجا ساخته شود را بنویسید.
7. Home Directory Prefix : اسم پارتیشن پیش فرض را اینجا می توانید تعیین کنید.
8. Hostname : اسم سرور خود را وارد کنید.
9. Apache Access Log Style : دراین گزینه شما در دوحاات متوانید گزارش Apache را به دوصورت ببینید که عباذتند از :
1. Combined : اگر Apache Access Log Style در این حالت باشد به شما تمام اطلاعات گزارش Apache مانند کاربران از کجا وارد شدند ، کی وارد شده است و چه فایلهایی را دیده است را به شما نشان می دهد.
2. Common : اگر در این حالت باشد به شما فقط اطلاعات گزارشی از  Apache را که چه فایلهایی را دیده شده است را به شما نشان می دهد.
10. Nameservers : شما در این گزینه می توانید DNS های پیش فرض سرور را تعریف کنید.
11. روی دکمه Save Changes کلیک کنید.
باتشکر
گروه پشتبانی نیک هاست

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟