مرکز آموزش

امنیت و محرمانگی
- به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط...
انقضا و تمدید خدمات
تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده ، از زمان تاریخ...
بازگشت پول
کلیه سرویس های نیک هاست به استثنای سرویس های اعلام...
تغییرات تعرفه
در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس ، خریدار...
تغییرات فنی
نیک هاست حق انجام تغییرات فنی ، سخت افزاری ، نرم...
تغییرات مالکیت
تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار...
حداکثر زمان تحویل
حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای نیک هاست که با عنایت...
خسارت و رفع مسئولیت
خدمات نیک هاست به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و...
رویه حفاظت
نیک هاست درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار...
سایر قوانین خاص
خریدار موظف است سرویسهایی که نزد نیک هاست تمدید می...
شرایط و تعهدات
کلیه کاربران سرویسهای نیک هاست و کلیه اشخاص پس از...
شرایط و قوانین مالی
نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومی...
قوانین خاص دامنه
تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن...
قوانین خاص میزبانی
نیک هاست مسئولیتی در قبال تحویل داده های موجود در...
مسئولیت خریدار
خریدار موظف است که کلیه قوانین نیک هاست و جمهوری...
پذیرش قوانین
با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت نیک هاست ...

بازگشت